คณะผู้บริหาร

นายบัณฑิต คำปัญโญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา