ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมออนไลน์ร่วมกับมหาวิทยาลัยครูเหอหนานประเทศจีน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสิ่นหมินและห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนสิ่นหมิน ประชุมออนไลน์ร่วมกับ มหาวิทยาลัยครูเหอหนาน เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีในความร่วมมือการจัดการศึกษาภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ณ ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนสิ่นหมิน
เรียนออนไลน์ย้อนหลัง
คลิกเรียนออนไลน์ย้อนหลังได้ ระดับชั้น ป.1-6  
ยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจฯจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
#ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณคณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ผอ.บัณฑิต คำปัญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ, และคณะครู ร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูล คณะผู้ตรวจฯ นำโดย นางลัดดาวัลย์ โตโหมด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนและตรวจเอกสารการบริหารจัดการเงินอุดหนุนและเงินงบประมาณเรียนฟรี 15 ปีที่รัฐสนับสนุน  เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 ณ ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนสิ่นหมิน