ข่าวประชาสัมพันธ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
คนเก่งสิ่นหมิน สอบติดม.1 ร.ร.จุฬาภรณ์
คนเก่งสิ่นหมินสอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิต ม.นเรศวร
TOP TEN 5 วิชาหลัก จัดโดย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
รางวัลเหรียญทอง และเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ การสอบแข่งขันนานาชาติ
รางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ การสอบแข่งขันนานาชาติ
O-NET คะแนนเต็ม 100 คะแนน
คนเก่งสิ่นหมิน คะแนน Onet เต็ม 100 คะแนน
ต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดและคณะฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ประชุมออนไลน์ร่วมกับมหาวิทยาลัยครูเหอหนานประเทศจีน
เรียนออนไลน์ย้อนหลัง
ยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจฯจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด