รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนสิ่นหมิน
226/22 ถ.บรมไตรโลกนารถ   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5521-9954
Email : kruben2517@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :