สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
รูปอาร์มใบหน้าสิงห์ 
อักษรย่อว่า ส.ม.
ด้านบนล้อมรอบด้วยวงแหวน
มีชื่อโรงเรียนและสถานที่ตั้งเป็นภาษาไทย ภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ