ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนสิ่นหมิน
 
            โรงเรียนสิ่นหมิน "สิ่นหมิน" แปลว่า พลเมืองของชาติที่ตื่นแล้ว ตั้งอยู่เลขที่  226/22  ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา เปิดสอนวิชาภาษาจีนเป็นภาษาพิเศษ ทิศเหนือติดกับสมาคมจีน ทิศใต้ชุมชนเทศบาลนคร ทิศติด โรงพยาบาลพิษณุเวช ทิศตะวันตกติดโรงเรียนเทศบาล3 วัดท่ามะปราง  โรงเรียนสิ่นหมิน จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มพ่อค้าชาวจีนในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกหลานชาวไทย และลูกหลานชาวจีนได้เรียนทั้งวิชาภาษาไทยและภาษาจีนควบคู่ไปกับการเรียนวิชาสามัญ การบริหารโรงเรียนเป็นการดำเนินการเพื่อบริการชุมชน ไม่มุ่งผลกำไร  เปิดทำการสอนครั้งแรกในปี   พ.ศ.2465โดยใช้ชื่อ โรงเรียนแชมิน  มีนักเรียนประมาณ 200 คน ต่อเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอำนวยวิทย์ และล่าสุดเปลี่ยนเป็น  โรงเรียนสิ่นหมิน จนถึงปัจจุบัน  โรงเรียนสิ่นหมินมีอาคาร 2 หลัง หลังแรกเป็นอาคารไม้ ตั้งอยู่เลขที่ 200 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมืองจังหวัดพิษณุโลกในเนื้อที่3ไร่3งาน65ตารางวา เนื่องจากสภาพของอาคารเรียนก่อสร้างมานานได้ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาปัจจุบันไม่มีแล้ว
 
             สภาพปัจจุบัน   โรงเรียนสิ่นหมิน ตั้งอยู่เลขที่  226/22  ถนนบรมไตรโลกนารถ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  โดยมีเนื้อที่  3 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา ซึ่งติดกับสมาคมจีน ลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ชั้น ได้ย้ายจากโรงเรียนหลังเก่ามาเรียน ณ ที่แห่งใหม่ เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 2538 อาคารเรียนหลังใหม่ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการ ห้องทักษะพิเศษ เน้นรูปลักษณ์อาคาร ตลอดจนวัสดุครุภัณฑ์สะท้อนความก้าวหน้า และ เทคโนโลยีสมัยใหม่ สอดคล้องกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลก และสังคมที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง นอกจากนี้ ในวโรกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี อาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนสิ่นหมิน ได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชครบ 50 ปี และ ในปีการศึกษา 2552  โรงเรียนสิ่นหมินได้เพิ่มอาคารเรียนอีก 1 หลัง เป็นอาคารหลังที่ 2 ซึ่งเดิมเป็นอาคารเรียนของ รร.อนุบาลประชาราษฎร์ และ ได้ปรับปรุงเป็นห้องเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 ห้องสมุด ห้องดนตรี