ภาพกิจกรรม
เกียรติบัตรผลการสอบ O-NET ระดับประเทศ
#โรงเรียนสิ่นหมินรับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จากความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนระดับชั้น ป.6 มีผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าระดับชาติอย่างต่อเนื่อง โดยนายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
???? ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา ของนักเรียนชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2565
???? คะแนน ONET เต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์
???? คะแนน ONET เต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ
???? ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา 3 ปี ต่อเนื่อง (2563-2565)
นายวินัย คมคำ และ น.ส.บุษบง เกสร เป็นตัวแทนโรงเรียนสิ่นหมินเข้ารับมอบ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2566,14:46   อ่าน 41 ครั้ง