ข่าวประชาสัมพันธ์
TOP TEN 5 วิชาหลัก จัดโดย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
รางวัลTop10   การสอบแข่งขันทางด้านวิชาการ 5 วิชาหลัก จัดโดย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2565
 
  • Top 10 อันดับ 4 ( วิชาภาษาไทย ) นักเรียนชั้น ป.6  จำนวน 3 คน
  1. ด.ช.ชลกร   คชาธาร
  2. ด.ญ.ปราณภา   วิบูลย์ธัญญ์
  3. ด.ญ.กอบุญ   แกล้วกล้า
  • Top 10 อันดับ 6 ( วิชาภาษาอังกฤษ )   จำนวน 1 คน
  1. ด.ญ.กอบุญ   แกล้วกล้า
  • Top 10 อันดับ 7 ( วิชาสังคมศึกษา )  จำนวน 1 คน
  1. ด.ช.กรองเกียรติ   น้อยพานิช
จัดโดย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก “โครงการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ” ประจำปีการศึกษา 2565 5 วิชาหลัก จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 1,599 คน
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2566,00:00   อ่าน 94 ครั้ง