ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลเหรียญทอง และเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ การสอบแข่งขันนานาชาติ
คนเก่งสิ่นหมิน
รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2565 วิชา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิชาคณิตศาสตร์
รางวัลระดับเหรียญทอง
  1. ด.ช.ธนัฐพัฒน์   อู่พุฒินันท์  นักเรียนชั้น ป.6
  2. ด.ญ.ปราณภา  วิบูลย์ธัญญ์  นักเรียนชั้น ป.6
  3. ด.ญ.อรชพร   อภิชาพัชร์    นักเรียนชั้น ป.6
รางวัลเหรียญทองแดง
  1. ด.ญ.ดีแอนน่า  เซสเปเดส   นักเรียนชั้น ป.6
  2. ด.ญ.เบญญาภา   ช่วยบุญ นักเรียนชั้น ป.6
  3. ด.ญ.ออมบุญย์   มูลละ  นักเรียนชั้น ป.5
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2566,00:00   อ่าน 88 ครั้ง